Om LOF-Skolen - LOF-Skolen

LOF-Skolen

Viden i bevægelse

Praktiske oplysninger

LOF RUDERSDAL - LYNGBY - GENTOFTE - BALLERUP - FURESØ - København - Frederiksberg

Skoleleder: Peter Hollbaum-Hansen
Kursusadministration: Diana Bønnelycke
Kursusadministration: Susan Sterup

Udviklingskonsulent: Dorte Hollbaum-Hansen


Kulturcenter Mariehøj   
Blå indgang        
Øverødvej 246 A * 2840 Holte
Tlf . 45 80 67 00   

Telefontid:
Mandag - torsdag 10.00 - 14.00

Kontoret er åbent for personlig henvendelse mandag-torsdag kl. 10 - 14

E-mail: info@lofskolen.dk  
Web:   http://www.lofskolen.dk

TILMELDING på 4 måder:
1) http://www.lofskolen.dk. Nemt og billigt. Find holdet -Følg anvisningen. Du får samtidig oplyst, om der er plads på holdet - husk at udskrive kvittering/mødekort. På hjemmesiden kan der betales online med Dankort eller der kan vælges en kodelinje til brug i netbank - kodelinjen er magen til den, der står i bunden af et girokort.
2) Tlf. 45 80 67 00 i kontorets telefontid. Mødebrev med girokort tilsendes efterfølgende. Det koster et gebyr på kr. 40,00 at få tilsendt girokort.
3)Personlig tilmelding og betaling af kursusgebyr på LOF's kontor. OBS! Dankort kan ikke anvendes ved betaling på kontoret.
4)Mail til os med oplysninger om hold nr., navn, adresse, tlf., fødselsdato eller cpr. nr.

Husk: Hvis man tilmelder sig kurser eller foredrag uden for hjemkommunen eller til PEA-pris (se nedenfor) skal fuldt CPR.nr. oplyses iflg. Folkeoplysningsloven.

LOF's kurser og aktiviteter er åbne for alle.

Vejledning og information
Du er altid velkommen til at kontakte LOF's kontor eller lærerne, hvis du vil vide mere om de enkelte kurser og foredrag. Ring til kontoret på 45 80 67 00 eller send en mail på info@lofskolen.dk

Betalingsfrist
Så hurtigt som muligt -så du sikrer dig plads på holdet. Betalingsfrist fremgår af evt. fremsendt girokort.

OBS! at det kan tage op til 1 uge før betaling over giro eller netbank er registreret. Vær opmærksom på, at din plads på holdet først er sikret, når LOF har modtaget din indbetaling for kurset. Mulighed for aftale om ratebetaling.

Hvis LOF ikke har modtaget indbetalingen senest en uge EFTER betalingsfristen, bliver pladsen frigivet til andre kursister.

Betaling af Teaterarrangementer og KulturTure er bindende af hensyn til planlægning og afregning med teatre og kulturinstitutioner. Skulle man blive alvorligt forhindret, vil tilmelding i visse tilfælde kunne overdrages til andre på evt. venteliste. Spørg på skolens kontor.

Holdstart
Gem brev/udskrift fra nettet eller mail, der bekræfter din tilmelding. Dér står vigtige oplysninger om det hold, du er tilmeldt. Har du ikke hørt fra os efter din indbetaling, skal du blot møde op på undervisningsstedet den angivne dato og tidspunkt for holdstart. Er du i tvivl, så ring til skolen.

Reduceret pris
Nedenstående borgere kan deltage til nedsat pris
på hold i deres hjemkommune.
RUDERSDAL: Pensionister
LYNGBY-TAARBÆK: Pensionister, efterlønsmodtagere og ledige.
GENTOFTE, FREDERIKSBERG, KØBENHAVN: Pensionister, efterlønsmodtagere, studerende og ledige.

Borgere fra andre kommuner kan i visse tilfælde få reduktion i prisen, såfremt hjemkommunen vil yde tilskud. Spørg i din hjemkommune. CPR-nr. skal altid oplyses ved tilmelding til reduceret pris eller, hvis man tilmelder sig hold, der foregår udenfor ens hjemkommune.

Modtagere af kontanthjælp kan spørge socialforvaltningen om mulighederne for delvis dækning af kursusgebyret.

Der er ikke PEA-rabat på: Undervisningsmaterialer samt entré, transport, fortæring eller teaterbilletter m.fl.

Handicapundervisning - kurser angivet med (-H)
(-H) er kurser specielt tilrettelagt for personer, der ikke kan deltage på almindelige hold på grund af en lidelse eller et handicap. Iflg. Folkeoplysningsloven skal man skriftligt erklære sig "handicappet" i forhold til det aktuelle emne, fordi der ydes særlige tilskud til disse små hold. Erklæring afgives til LOF eller underviser senest første mødegang.

Afmelding
Bliver du forhindret i at deltage på et kursus, du har tilmeldt dig, kan afmelding ske indtil 14 dage før planlagt kursusstart.
Ved senere afmelding kan kursusgebyret ikke refunderes. Vi opkræver et administrationsgebyr på 50 kr. ved tilbagebetaling. Hvis man har indbetalt til et hold, der allerede er fuldtegnet eller et hold, der ikke kan startes, returnerer vi hele kursusgebyret - selvfølgelig uden beregning. Eller tilbyder et andet hold.

Vær venligst opmærksom på, at tilmelding og betaling til Teaterarrangementer og KulturTure er bindende.

Særlige vilkår for sproghold i samarbejde med Studieskolen
Overflytning til andet hold:
Du kan blive flyttet til et andet hold, hvis vi får det at vide senest en uge, før kurset starter. Herefter er din tilmelding bindende.
Hvis du er startet på kurset, og det viser sig, at du er placeret på et forkert niveau, kan du i samråd med din underviser eller sprogkonsulenten på Studieskolen blive flyttet til et andet kursus i samme periode, hvis der er plads på det hold, du ønsker. Overflytningen skal ske inden 3. mødegang.
Ved overflytning til et andet hold bedes du først kontakte Studieskolen på 33 18 79 79 med henblik på at finde det korrekte hold. Når dette er fundet, bedes du kontakte LOF-Skolen enten på mail info@lofskolen.dk eller telefonisk på 45 80 67 00, for at blive overflyttet. Ved henvendelsen husk altid at opgive navn, oprindeligt holdnummer og nyt holdnummer.

Annullering af tilmelding:
Du kan annullere din tilmelding op til en uge, før dit kursus starter. Herefter er din tilmelding bindende, uanset om du møder op til undervisningen eller ej. Ved annullering af kursustilmelding og dermed tilbagebetaling fratrækker vi et administrationsgebyr på 100 kr.
Ændringer af undervisningssted og underviser samt forlængelse af kurset pga. sygdom eller lignende berettiger ikke til annullering/tilbagebetaling.
Ved annullering af din tilmelding bedes du kontakte LOF-Skolen enten på mail info@lofskolen.dk eller telefonisk på 45 80 67 00. Ved henvendelsen husk altid at opgive navn og holdnummer.

Deltagerindflydelse
Kontakt LOF, hvis du har ris eller ros eller gode ideer til skolens aktiviteter. Har du lyst til at deltage i bestyrelsens arbejde som deltagerrepræsentant, så kontakt formanden for bestyrelsen eller skolelederen: Tlf. 45 80 67 00 eller info@lofskolen.dk

Undervisningstiden
De fleste af vore kurser, foredrag og debatarrangementer etableres i henhold til Lov om Folkeoplysning.

Hver lektion er på 45 minutters undervisning, det vil sige:
1,5 lektioner pr. gang = undervisning 1 time og 10 min.
2   lektioner pr. gang = undervisning 1 time og 30 min.
2,5 lektioner pr. gang = undervisning 1 time og 55 min.
3   lektioner pr. gang = undervisning i 2 timer og 15 minutter

Evt. pauser ligger udover disse tider og aftales på de enkelte hold. Foredrag og debatarrangementer varer normalt ca. 2 timer.

De fleste hold følger skolernes ferieplan, men nogle gør ikke.
Alle mødegange kan ses på holdomtalen på hjemmesiden.

Vi arbejder hårdt på at undgå det - men tager alligevel forbehold for trykfejl og manglende oplysninger, aflysninger eller lærerskift eller ændring af undervisningssted

LOFSKOLEN - LOF Rudersdal/Lyngby/Gentofte/Ballerup/Furesø
har fælles administration med     
FAMILIESKOLEN - LOF København/Frederiksberg

LOF Familieskolen

Gravid eller nybagt forældre?

- Find inspiration til familielivet her.

Betalingsmuligheder

Du kan ikke længere bestille girokort ved tilmelding, dette kan kun gøres ved telefonisk tilmelding til kontoret. Det koster et gebyr på kr. 40,00 at få tilsendt girokort.
Ved tilmelding på hjemmesiden skal du bede om kodelinje, hvis du ønsker at betale via netbank. Den kodelinje du modtager, er den samme som står i bunden af girokortet. Husk at kodelinien følger personen.Du kan kunbetale for 1 personfor hver kodelinie.
Ønsker du ratebetaling kan dette aftales med kontoret.

Tilmeld dig LOF-Skolens nyhedsmail

Modtag vores nyhedsmails 3-6 gange årligt og få information om nye aktiviteter.

Tak, du er nu tilmeldt LOF-Skolens nyhedsmail

Facebook

Følg LOF-Skolen på Facebook og vær blandt de første der får nyheder og gode tilbud.

Kalender